Att arbeta med glas är en konstart, men den skiljer sig från många andra konstarter genom att den arbetar inom tre områden konst, design och bruksföremål. Jämför till exempel med den som målar tavlor. Ingen pratar om vare sig design eller bruksanvändning vad det gäller målningar. Det gör att jobbet med glas innebär ett ständigt försök till anpassning av den egna teknikkunskapen och designkänslan till marknadens önskemål. Det gör också glasbranschen till en balansgång på en knivsudd. Som designer och konstnär vill du uttrycka din känsla och vision för materialet och produkten, samtidigt är du uppbunden av kundernas smak och aktuell popularitet av stil. Det blir en utmaning och växelverkan som förhoppningsvis skall ge dig som kund de produkter du vill ha samtidigt som det skall ge oss som yrkesutövare och konstnärer en möjlighet att överleva och skapa de produkter vi vill. Samtidigt är det en dödsfälla för oss för om vi blir för populära och omvi tillverkar stora serier blir vi snabbt betraktade som dussinkonstnärer och ingen vill längre köpa våra alster. Det är en av anledningarna till att vi inom Glasmakarna har gått ihop. Det ger oss bättre förutsättningar att erbjuda dig vad du vill ha och att som konstnärer inte låsa oss, fastna i en genre.

Vi arbetar med genomskinligt glas, färgat glas, opalglas, och olika gravyrtekniker samt sandblästring. Vi använder oss av fri- och formblåsning samt fusing och Marqueteri de Verre-teknik. Det gör oss unika. Inte många små hyttor har den bredd och det kunnande som vi på Glasmakarna besitter. Vad de olika teknikerna innebär kan du läsa mera om under “Svensk glasblåsning”.

Som ett led i att utveckla oss händer det att vi även använder oss av andra tekniker. Då åker vi till någon annan hytta och lånar deras utrustning. Blir vi nöjda med resultatet kan det hända att det dyker upp i vår butik. Blir du som kund nöjd kan det hända att vi köper in utrustning för att kunna fortsätta arbeta med tekniken. Det är så vi vill ha det, en ständig utveckling, baserad på teknik, vår kunskap och designkänsla, samt dina önskemål. Vi utför även direkta beställningsarbete, berätta vad du vill ha utfört och vi talar om ifall vi kan utföra det eller ej. Om vi inte kan klara det känner vi säkert till någon kollega som vi kan hänvisa till. Vårt mål är att du som kund skall få den produkt du önskar.